پسر و دختر و داماد و عروس برخی نمایندگان در چند شرکت عضو هیأت مدیره هستند

پسر و دختر و داماد و عروس برخی نمایندگان در چند شرکت عضو هیأت مدیره هستند – مشرق نیوز
ارسال دیدگاه