مشرق نیوز – عکس/ دورهمی خوردو سازان در آلمان

مشرق نیوز – عکس/ دورهمی خوردو سازان در آلمانارسال دیدگاه